Biomik Tıp Analizleri Laboratuvarı

Blog

Posted On Kasım 20, 2019 / By / Posted in Genel

Portör Muayenesi Hangi İş Kollarında Zorunludur?

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126. Maddesinde; “Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler, her üç ayda bir kendilerini muayene ettirerek

read more
Posted On Kasım 19, 2019 / By / Posted in Genel

Portör Muayenesi Nedir?

Portör muayenesi, özellikle gıda üzerine çalışılan sektörlerde, çalışanların yaptırması gereken önemli kontrollerden birisi olarak bilinmekteydi. Ancak 2014 yılına kadar gerçekleştirilen portör muayenesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın kararıyla yerini hijyen

read more
Posted On Eylül 11, 2019 / By / Posted in Genel

Toksik Maddelerin Vücudumuza Zararları

İnsan yapımı kimyasal maddelerin büyük miktarlarda üretimi, yeryüzünde son 70 yıldır var olmasına karşın, bu süre içinde dünyanın uygarlıktan en uzak noktaları bile kimyasal maddelere maruz kalmıştır. Bugün, kutup ayılarından

read more