• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. Bu bilgilendirme afişinde; ateşi 38 oC’dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / geli şen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmayacağı, COVID-19 belirtileri olanların da sağlık kurumluna gitmeleri gerektiği bilgileri yer almalıdır.
  • Müşterilerden iş yerine grup halinde girmemeleri istenmelidir.
  • Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %80 alkol içeren kolonya kullanmalıdır.
  • Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları hususunda uyarılmalıdırlar.
  • Müşteriler iş yerlerinde ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takmazdır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeteredir. Bunu yaparken bez maske kuranımı kurallarına uyulmalıdır.
  • Müşteriler satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla dokunmamak, iş yerinde bu konuda alınan önlemlere uyulmalıdır.
  • Müşteriler iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere ve ürünlere dokunmamalıdır. Dokunulduğunda el antiseptiği veya en az 80 dereceli kolonya kullanılmalıdır.