CORONA VİRUS
COVID-19 (SARS-CoV-2) ANTİKOR TESTLERİ


İnsan vücudu birçok enfeksiyona karşı yanıt olarak antikor oluşturur. Bu antikorlar immunoglobulinler ismi verilen proteinlerdir. Antikor testleri enfeksiyonlara yanıt olarak oluşturulan immunglobulinlerin IgG, IgA, IgM analizidir.

Antikorlar enfeksiyondan sonra kontrol edilen kişilerin kanında bulunabilir ve insanların enfeksiyona karşı bağışıklık cevabını gösterir. Antikor kontrol neticeleri özellikle az veya hiç belirti vermeden atlatılmış enfeksiyonların tespiti açısından da önemlidir.

COVID-19 Enfeksiyonu için hangi antikorlara bakılır?

Covid-19 Enfeksiyonunda oluşan antikorları tespit etmek için testler geliştirildi. Çeşitli çözümlemeyöntemleri ile farklı antikor tipleri IgG, IgM ve IgA analiz edilebilmektedir.

Anti-COVID-19 IgM ve IgA Antikor pozitifliği ne algılama gelir?

Corona Virus enfeksiyonuna karşı oluşan IgA ve IgM antikorlarını saptayan serolojik testden elde edilen pozitif yönde sonuç, kısa süredekişinin virüs ile karşılaşmış olunduğunu gösterir. Ancak enfekte hastalarda virüse yanıt olarak henüz antikor gelişmediği durumlarda negatiftestsonucu elde edilebilir.

COVID-19 IgG Antikor pozitifliği ne idrak etme gelir?

IgG antikorlarının pozitif yönde saptanması COVID-19 enfeksiyonuna maruz kalınmış bulunduğunu gösterir. IgG Antikorunun pozitif yönde seviyelere yetişmesigenellikle bulgular başladıktan minimum 10 gün sonrası gerçekleşir. IgG Antikoru pozitif yönde olarak saptanan bir ferdin Corona enfeksiyona karşı bağışıklık sisteminin cevap verdiği anlaşılmaktadır.

SARS-CoV-2 (COVID-19) enfeksiyonuna karşı antikor cevabı nasıl gerçekleşir?

Covid-19 antikorları nasıl tespit edilir?

Covid-19 antikorlarının tespit edildiğis üratli Kart testlerinin doğruluğu ve güvenilirliğinin düşük olduğu yönünde tartışmalar vardır. Yeni geliştirilen Makro-ELISA, ECLIA yada mikro ELISA şekilleri ile yüzde 92 oranında doğrulukla IgG antikor düzeylerinin tespit edilmesi olası olmuştur.

Corona Virus enfeksiyon bulgularının başlangıç tarihinden itibaren 10-14 gün içinde IgG antikor düzeyleri yükselmeye başlar ve devam eder.

Covid-19 antikor testleri iyi mi değerlendirilmelidir ?

Antikor testinden elde edilen Negatif sonuçlar, bilhassa virüsle ilişki eden bireylerde Corona Virus enfeksiyonunu dışlamaz.