Biomik Sağlık Hizmetleri

Tıbbi Tahliller Listesi

Laboratuvarımızda doktorunuzun istemiş olduğu her türlü tıbbi tahlilleri yaptırabilirsiniz.

Ayrıca check-up paketlerimiz ile rutin kontrollerinizi yapabilirsiniz. Check-up paketlerimizde ekleme ve çıkarma ile daha spesifik değerlendirmeler elde edebilirsiniz.

Sonuçlarını en hızlı şekilde e-posta, WhatsApp veya elden teslim alabilirsiniz. Ödemeleriniz de kredi kartı veya nakit olarak gerçekleştirebilirsiniz.

CHECK-UP PAKETLERİ

ERKEK RUTİN CHECK-UP PAKETİ

 • Hemogram
 • Covid-19 Antikor Testi (IgM-IgG)
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • RF
 • Kan Şekeri
 • (Hemoglobin A1C)
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Tam İdrar Tahlili
 • TSH
 • Free T4
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • CEA
 • CA 19-9
 • PSA
 • Free PSA
 • (Akciğer Grafisi )

KADIN RUTİN CHECK-UP PAKETİ

 • Hemogram
 • Covid-19 Antikor Testi (IgM-IgG)
 • Sedimentasyon
 • CRP
 • RF
 • Kan Şekeri
 • (Hemoglobin A1C)
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Total Kolesterol
 • HDL Kolesterol
 • LDL Kolesterol
 • Trigliserid
 • Tam İdrar Tahlili
 • TSH
 • Free T4
 • HBsAg
 • Anti-HCV
 • CEA
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • (Akciğer Grafisi)

Tıbbi Tahliller Listemiz:

Laboratuvarımızda yapılan tıbbi tahlillerin listesi. Aradığınız tahlili listeden bulmak için CTRL+F ile tahlilin adını yazabilirsiniz veya iletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Liste üzerinde adı olmayan bir tahlil için mutlaka bize ulaşınız.

*Laboratuvarımızda yapılamayan tahliller anlaşmalı olduğumuz dış laboratuvarlar ile yapılmaktadır.

A

1 DEOKSİKORTİZOL

IgG BOS
17 ALFA-OH-PROGESTERONIgG 1
ALFAHİDROKSİPROGESTERONIgG 2
HİDROKSİKORTİKOSTEROİDLERIgG 3
ALFA-HBDIgG 4
17 KETOSTEROİDIgM
5 HIAA(HIDROKSİİNDOLASETİKASİT)IgM BOS
5-NÜKLEOTİDAZIMMUNOGLOBULİN HAFİF ZİNCİRLERİ
AARB ARANMASI(İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZ OLİGOKLONAL Ig’LER-OLİGOKLONAL BANT
ACA-CARDİLİPİN ANTİKORU IGGIMMUNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ
ACA-CARDİOLİPİN ANTİKORU IGMIMMUNFİKSASYON ELEKT.(IgD VE IgE İÇİN)
ACE-ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİMIMMUNKOMPLEKS C1q
ASETİLKOLİN ESTERAZİNDİAN İNK BOYALI PREPARAT
ACTH – ADRENOKORTİKOTROP HORMONİNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI
ACTİVATED PROTEİN C RESİSTANCEİNFLUENZA A ANTİKORU IgA
AÇİLKARNİTİN PROFİLİ (KANTİTATİF)İNFLUENZA A ANTİKORU IgG
ADA(ADENOZİN DE AMİNAZ)İNFLUENZA B ANTİKORU IgA
ADENO VİRUS ANTİKORUİNFLUENZA B ANTİKORU IgG
ADH ANTİ DİÜRETİK HORMON (İDRAR)VAZOREPSİNİNHALANT ALLERJENLER
ADH(ANTİDİÜRETÜK HORMAN) VAZOREPSİNİNHİBİN B
ADRENALİN(EPİNEFRİN)İNSÜLİN
ADRENALİN(EPİNEFRİN)İNSÜLİN ANTİKORU
AFPİNTRİNSİC FACTÖR ANTİKORU
AFPISLET (PANK.ADACIK Ab)ICA
ALA-DELTA AMİNO LEVÜLİNİK ASİTISIYA REZİSTANT ALKALEN FOSFATAZ
ALBUMİNİYONİZE KALSİYUM
ALBUMİNİYOT

K

ALBUMİNKADMİYUM
ALDOLAZKADMİYUM
ALDOSTERONEKALSİTONİN
ALDOSTERONEKALSİYUM
ALFA1 ANTİTRYPSİNKALSİYUM
ALFA1 ANTİTRYPSİNKALSİYUM
ALFA 1 ANTİTRİPSİN MUTASYON ANALİZİ(GENOTİPLENDİRME)KAN GRUBU
ALFA1 MİKROGLOBULİNKAN GRUBU RH SUBGRUB
ALFA1-ASİT GLİKOPROTEİNKAPPA/CD 19
ALFA2 MACROGLOBULİNKAPPA HAFİF ZİNCİR
ALFA2 MACROGLOBULİNKAPPA HAFİF ZİNCİR
ALP(ALKALEN FOSFATAZ)KETO ASİTLER
ALKALİ FOSFATAZ İZO ENZİMLERİKETO ASİTLER
ALKALİ FOSFATAZ KEMİK İZO ENZİMİKİMYASAL SU ANALİZİ
ALKALİ FOSFATAZ PLESANTA İZO ENZİMİKLONAZEPAM – RİVOTRİL
ALUMİNYUMKLORÜR
AMA ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKORKLORÜR
AMA ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR KANTİTATİFKLORÜR
AMİLAZKOENZİM Q10
AMİLAZKOLESTEROL -HDL
AMİNO ASİTKOLESTEROL -LDL
AMİNO ASİTKOLESTEROL-TOTAL
AMİNO ASİTKOLESTEROL-TOTAL
AMİP ANTİJENİKOLESTEROL-VLDL
AMİP ANTİKORUKOLİNESTERAZ
AMONYAKKOLON EPİTEL ANTİKORU
ANA ANTİNÜKLEERANTİKORKOPROPORFİRİN
ANCA(C-ANCA,P-ANCA)KORTİZOL-FREE
ANDROSTENEDİONEKORTİZOL-TOTAL
ANJİOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR MUTASYONUKREATİN
ANJİOTENSİN II TİP 2 RESEPTÖR MUTASYONUKREATİN(İDRAR)
ANJİOTENSİN M235T MUTASYONUKREATİNİN
ANJİOTENSİN-IIKREATİNİN
(ASMA) SMOOTMUSCLE ANTİKORUKREATİNİN
ANTİBİYOGRAMKREATİNİN KLİRENSİ
ANTİ-FAKTÖR XaKROM
ANTİ-CCPKROM
ANTİ HAV IgMKROMOGRANİN A
ANTİ HAV TOTALKUDUZ ANTİKORU(RABİES ANTİKORU)
ANTİ HBc TOTALKURŞUN
ANTİ HBc IgMKURŞUN(İDRAR)
ANTİ HbeKURŞUN
ANTİ HBsKÜLTÜR ABSE ATB
ANTİ HCVKÜLTÜR BOĞAZ ATB
ANTİ HEPATİTİS-DELTA ANTİKORUKÜLTÜR BOĞMACA
ANTİ HEPATİTİS E-ANTİKORUKÜLTÜR CAMPYLOBACTER
ANTİ HIV 1-2KÜLTÜR CERAHAT ATB
ANTİ İNSÜLİN ANTIKORUKÜLTÜR DERİ LEZYONU ATB
ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR IgAKÜLTÜR FRONKÜL ATB
ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR IgGKÜLTÜR GAİTA ATB
ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR M2KÜLTÜR GONOKOK ATB
ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR KANTİTATİFKÜLTÜR GÖZ ATB
(ANTİ HU) NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORUKÜLTÜR İDR.VE KOLONİ SAYIMI ATB
(ANTİ Rİ) NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORUKÜLTÜR CANDİDA ALBİCANS
(ANTİ RO) NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORUKÜLTÜR KAN(AEROBİKK)
ANTİMYELOPEROKSİDAZ (ANTİ-MPO)KÜLTÜR LEGİONELLA
ANTİNÖTROFİL ANTİKOR(GRANÜLOSİT)KÜLTÜR SEMEN ATB
ANTİNÜKLEERANTİKOR (ANA)KÜLTÜR TÜBERKÜLOZ/(BACTEC)
ANTİ DS DNAKÜLTÜR TÜBERKÜLOZ/(LOWENSTEİNE)
ANTİ GOBLET HÜCRE ANTİKORUKÜLTÜR ÜRETRAL AKINTI ATB
ANTİ TROMBOSİT ANTİKORUKÜLTÜR ÜRETRAL AKINTI+GRAM PREPERAT
ANTİTHROMBİN IIIKÜLTÜR VAGİNAL ATB
ANTİ OVER ANTİKORUKÜLTÜR VİBRİO KOLERA

L

ANTİ PROTENAZ 3 ANTİKORULAKTİK ASİT BOS
ANTİ RETİKÜLİN ANTİKORLAKTİK ASİT -LAKTAT
ANTİ SLA ANTİKORU(SOLUBLE LİVER ANT.)LAMBDA HAFİF ZİNCİR
ANTİSPERM ANTİKOR(ASA)LAMBDA/CD 19
ANTİSENTROMER ANTİKORULAMBDA HAFİF ZİNCİR
ANTİ SS DNALAMOTRİGİNE(LAMİCTAL)
ANTİ TROMBOSİT ANTİKORULDH İZOENZİMİ ELETROFOREZ
APC REZİSTANSI (APC-R)LDH
APOLİPOPROTEİN A 1LE HÜCRESİ
APOLİPOPROTEİN BLEGİONELLA PNEUMOPHLİA ANTİJENİ
APTTLEGİONELLA PNEUMOPHLİA ANTİKORU
ARİLSÜLFATAZ ALEİSHMANİA ANTİKOR TESTİ
ARİLSÜLFATAZ ALENFOSİT ALT GRUPLARI
ARSENİKLEPTOSPİRA ANTİKORU
ASA (ANTİSPERM ANTİKOR)LESİTİN/SFİNGOMYELİN
ASMA- SMOOT MUSCLE ANTİKORULEPTİN
ASMA-SMOOT MUSCLE ANTİKORU KANTİTATİFLH- (LUTEİNİZAN HORMON)
ASETAMİNOFEN(PARASETAMOL)LİPAZ
ASETİLKOLİNESTERAZLİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ
ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU(AChR)LİPOPROTEİN A (LP-A)
ASİT FOSFATAZLISTERİA AGLÜTÜNASYON
ASOLISTERİA ANTİKORU
ASPERGİLLUS ANTİKORU

B

LİTYUM
BAKIR İDRARLİVER KİTNEY MİKROZOMAL ANTİKORU-I(LKM)
BAKIRLİZOZİM
BAKIR ERİTROSİT İÇİLÖKOSİT
BAKTERİYOLOJİK SU MUAYENESİLÖKOSİT
BALGAMDA EOSİNOFİLİK LÖKOSİTLÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ
BAZAL MEMBRAN ANTİKOR ALVEOLERLUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA
BAZAL MEMBRAN ANTİKOR EPİDERMALLUPUS ANTİKOAGÜLANDOĞRULAMA TESTİ (Hekzagonal fosfolipit nötralizasyon testi)(LAC)
BAZAL MEMBRAN ANTİKOR GLOMERÜLERLYME SCREEN(IgG+IgM)
BAZAL MEMBRAN ANTİKOR TÜBÜLERLYME WESTERN BLOT SCREEN (IgG+IgM)

M

BEN JONES PROTEİNİ KALİTATİFMAKROPROLAKTİN TARAMASI
BEN JONES PROTEİNİ KANTİTATİFMAGNEZYUM
BETA 2 MICROGLOBULINMANDELİK ASİT
BETA 2 MICROGLOBULIN İDRARMAGNEZYUM (ERİTROSİT İÇİ)
BHCGMAGNEZYUM İDRAR
BETA KAROTENMANTAR DİREK BAKI
BİLİRUBİN DİREKTMBP ANTİKORU
BİLİRUBİN İNDİREKTMELANİN
BİLİRUBİN NEONATALMENENJİT LATEX
BNP(B TİPİ NATRİÜRETİK PEPTİT)METANEFRİN
BOS DA HÜCREMETHEMOGLOBİN
BOS DA OLİGOKLONAT BANTMETHOTREXATE
BÖBREK TAŞI ANALİZİMETİL HİPPÜRİK ASİT
BRUCELLA ABORTUS İGGMETİLMALONİK ASİT
BRUCELLA ABORTUS İGMMİKROALBUMİNÜRİ
BRUCELLA COOMBSMİKROALBUMİN(OVERNİGHT)
BRUCELLA ROSE BENGALMİTOCHONDRİ AL ANTİKORU (KANTİTATİF)
BRUCELLA WRIGHTMONOKLONAL ANTİKORLAR
BUN(KAN ÜRE AZOTU)

C

MONOTEST-EMN-PAUL-BURNEL
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖRMUMPS(KABAKULAK)ANTİKORU,IgG
C2 COMPLEMENTMUMPS(KABAKULAK)ANTİKORU,IgG
C3 COMPLEMENTMUMPS(KABAKULAK)ANTİKORU,IgM
C4 COMPLEMENTMUMPS(KABAKULAK)ANTİKORU,IgM
CA 72-4MYCOPLAZMA PNEUMONİAE ANT.IgG
CA 125MYCOPLAZMA PNEUMONİAE ANT.IgM
CA 15-3MYGLOBİN
CA 19-9MYGLOBİN(İDRAR)

N

CA 50N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZ(NAG)
CA 549NA NİTROPRUSİAT
CAMPYLOBACTER ANTİKORUNASAL SMEAR
CAMPYLOBACTER İNT. ANTİKORUNBT TESTİ
COMPYLOBACTER JEJ ANTİKORUNEONATAL TSH
CANDİDA ANTIJEN TESTINK HÜCRESİ(CD 56)
CANDIDA ANTIKORUNMP22(NUKLEER MATRİX PROTEİN22)
CARBAMAZEPIN( TEGRATOL)NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORU (ANTİ HU)
CARBONHİDRATE DEFİCİENT TRANSFERRİNNÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORU (ANTİ Rİ)
CD4 MUTLAKSAYIMINÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORU (ANTİ RO)
CD4 /CD8NORADRENALİN(NOREPİNEFRİN)
CD41NSE-NÖRON SPESİFİK ENOLAZ
CD42bNTX

O

CEAOKSALAT
CELLQUANT CD55/CD59OKSİDATİF BURST TESTİ
CH100OKSİYÜR YUMURTASI
CHLAMYDİA ANTİJENOLİGOKLONAL Ig’LER-OLİGOKLONAL BANT(İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZ
CHLAMYDİA ANTİKORU, IgGOPSONİZASYON TESTİ
CHLAMYDİA ANTİKORU, IgMORAKLAŞMA TESTİ
CHLAMYDİA PCRORGANİK ASİT
CHLAMYDİA PNEUMONİAE ANTİKORU IgGORGANİK ASİT
CHLAMYDİA PNEUMONİAE ANTİKORU IgMOSMOLALİTE
CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİKORU IgAOSMOLALİTE
CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİKORU IgMOSTEOCALCİN
CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİKORU IgGOXOCARBAZEPİNE-TRİLEPTAL

P

CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİJENİP53 ANTİKORU
CIVAP53(HÜCRE İÇİ)
CIVA(İDRAR)PANKREATİK AMİLAZ
CIVA(SAÇ)PARAİNFLUENZA I ANTİKORU IgA
CK MB (İMMÜNOİNHİBİSYON)İPARAİNFLUENZA I ANTİKORU IgG
CK(KREATİNİN KNAZ),NAC-ACTPARAİNFLUENZA II ANTİKORU IgA
CLOST.DİFFCİLE TOKSİN-APARAINFLUENZA IIANTIKORU IgG
CLOBAZAMPARAINFLUENZA IIANTIKORU IgA
CLOSTİRİDİUM TETANİ TOXİN ANTİKORUPARAINFLUENZA IIANTIKORU IgG
CMV ANTİKORU,IgG(PTH) PARATİROİT (C-TERMİNAL)
CMV ANTİKORU,IgG BOS(PTH) PARATİROİT HORMON(İNTACT)
CMV ANTİKORU IgMPARATİROİTHORMON REL.PROTEİN(PTH RP)
CMV PP 65-ANTİJENPARİETAL CELL ANT.PARİATEL HÜCRE ANT.
CMV ANTİKORU,IgM BOSPARVOPVİRUS B 19 ANT.IgG
CMV ANTİKORU,IgG AVİDİDE TESTİPARVOVİRUS B19 ANTİK.IgM
COOMBS DİREKTPERİFERİK YAYMA
COOMBS İNDİREKTPHADİATOP İNHALANT ALERJENLER
COXİELLA BURNETİ ANTİKORUPHENYTOİN(DİPENYLHİDANTOİN)
COXSACİE VİRÜS ANTİKORUPIHTI LIZIS ZAMANI
COXSACİA VİRÜS ANTİKORU(B1-B6)PIRUVAT KINAZ TARAMA TESTI
C-PEPTİTPIRUVIKASIT
CRP KANTİTATİFPLAZMA RENIN AKTIVITESI
CRYOFİBRİNOJENPLAZMINOJEN
CRYOGLOBULİNPLAZMODİUM ARANMASI
CRYPTOSPORİDİUM ANTİJENİPORFOBİLİNOJEN
CRYPOCOCCUS NEOFORMANS ANTİJENİPORFOBİLİNOJEN
CRYPOCOCCUS NEOFORMANS ANTİJENİPOTASYUM
SİKLOSPORİNPREALBUMİN
CYFRA 21-1PREALBUMİN
SİSTATİN CPRİNİDOLİN
SİSTİNPRİMİDON(MYSOLİN)
ÇİNKO(24SİDR)PROGESTERON
ÇİNKO(BOS)PROİNSÜLİN
ÇİNKO(SPOT İDRAR)PROKOLLAJEN-PEPTİD
ÇİNKO(ZN)PROLAKTİN
ÇİNKO(ERİTROSİT İÇİ)PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP)
ÇİNKO PROTOPORFİRİNPROTEİN 14-3-3
ÇİNKO(SAÇ)PROTEİN C AKTİFİTESİ
ÇİNKO SÜLFAT TÜRBİDİTE

D

PROTEİN C ANTİJENİ
D-DİMERPROTEİN ELEKTROFOREZİ
DEMİRPROTEİN ELEKTROFOREZİ
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ(TOTAL)PROTEİN S AKTİVİTESİ
DEOKSİPRİDONOLİNPROTEİN S ANTİJENİ
DEPAKİN (VALPROIK ASIT)PROTROMBİN GEN MUTASYON ANALİZİ
DHEA-SO4PROTROMBİN ZAMANI
DİAZEPAMPSA FREE
DİFENİLHİDANTOİN(EPDANTOİN)(FENİTOİN)PSA TOTAL
DİGOXİNPSEUDOKOLİNESTERAZ
DİHYDROTESTOSTERONE(DHT)PURKİNJE CELLS(ANTİ-YO)ANTİKORU
DİNİTROFENİLHİDRAZİN TESTİPYRİDİNİUM CROSSLİNKS

Q

DNA EKSTRAKSİYONUQUİNİDİNE

R

DOPAMİNRESP.SYNCYT.VİRÜS(RSV) İgM ANTİKORU
DOPAMİNRESP.SYNCYT.VİRÜS(RSV) İgG ANTİKORU
DUCHENNE/BECKER KAS DİSTROFİSİ-BAĞLANTI ANALİZİRETİKÜLOSİT
DUCHENNE /BECKER KAS DİSTROFİSİDELESYON ANALİZİRETİNOL BAĞLAYAN PROTEİN
DUCHENNE DELESYON TAŞIYICILIĞI KANTİ.RF (ROMATOİD FAKTÖR)
D-XYLOSE ABSORBSİYON TESTİ

E

RF ALT GRUPLAR
EBV İgMPROFİLİ(VCAgp125,VCAP16,EBNA-1,P22 VE EA-D)RİBOZOM ANTİKORU
EBV İgGPROFİLİ(VCAgp125,VCAP16,EBNA-1,P22 VE EA-D)RİCKETTSİA CONORİİ IgG ANTİKORU
EBC/VCA IgG EBSTEİN BARR VİRÜSÜROSE-WALLER TESTİ(RF)
EBC/VCA IgM EBSTEİN BARR VİRÜSÜROTA VİRÜS ANTİJENİ (G)
ECHİNOCOC. IHA(kist hidatik) IHARSV IgM
ECHİHOCOCUS GRANULOSUS Ab. TOTALRSV IgG
ECHİNOCOCUS GRANULOSUS IgG ANTİKORURSV IgM (BOS)
ECHİNOCOCUS GRANULOSUS IgE ANTİKORURSV IgG (BOS)
ECHİNOCOCUS GRANULOSUS IgM ANTİKORURUBELLA IgG (KIZAMIKCIK)
ECHO VİRÜS ANTİKORURUBELLA ANTİKORU,IgG AVİDİTE TESTİ
ECHO VİRÜS ANTİKORURUBELLA IgM (KIZAMIKCIK)
ECP(EOSİNOFİL KATYONİK PROTEİN)RUBEOLA IgG (KIZAMIK)
ENA ANTİKOR PROFİLİ(nRPN/Sm,Sm,SS-A,Ro52,SS-B,Scl-70,Jo-1)RUBEOLA IgM (KIZAMIK)
ENDOMYSIAL ANTİKORU(IG A)RUBEOLA(KIZAMIK),ANTİKORUIgG
ENDOMYSİUM ANTİKORU(IG G)RUBEOLA(KIZAMIK),ANTİKORUIgM

S

EPİNEFRİN (BKZ ADRENALİN)SAÇTA MANTAR ARAMASI
ERİTROPOİETİNSAFRA ASİTLERİ
ERİTROSİT(BOS)SAFRA ASİTLERİ(AÇLIK)
ERİTROSİTSALİSİLAT
ERİTROSİT OSMOTİK DİRENCİSCC(SGUAMOUS CELL CA.ANTİGEN)
ESBACH PROTEİNSEDİMANTASYON
ESTRADİOL(E2)SDH(SORBİTOL DEHİDROGENAZ)
ESTRİOL-FREESEKS HORMON BİNDİNG GLOBULİN
ETOSÜKSİMİD(PETİMİT)

F

SELENYUM
FAKTÖR II (PROTROMBİN)SELENYUM
FAKTÖR IXSEMENDE FRUKTOZ
FAKTÖR V (PROAKSELERİN)SERBEST YAĞASİTLERİ(FFA)
FAKTÖR VII (PROKONVERTİN)SEROTONİN
FAKTÖR VIIISERULOPLAZMİN
FAKTÖR VIII INHİBİTÖRÜSGOT
FAKTÖR X (STUART FAKTÖR)SGPT
FAKTÖR XISİCKLİNG TESTİ
FAKTÖR XII (HAGEMAN FAKTÖRÜ)SİTRİK ASİT-SİTRAT
FAKTÖR XIII TARAMASKİN ANTİKORU
FAMİLİAL AKDENİZ ATEŞİ(FMF) MUTASYON ANALİZİSM ANTİKORU(SMİTH ANTİKORU) BK.ENA ANTİKOR PROFİLİ
FANA BK (ANTİ NÜKLEER ANTİKOR)SMOOT MUSCLE ANTİKORU (ASMA)
FANA KANTİTATİFSMOOT MUSCLE ANTİKORU KANTİTATİF
FASCİOLA HEPATİCA ANTİKORUSS A ANTİKORU (ANTİ LA ANTİKORU)BAK.ENA ANTİKOR PANELİ
FAGOSİTİK INDEKSSS B ANTİKORU (ANTİ LA ANTİKORU)BAK.ENA ANTİKOR PANELİ
FE3CL TESTİSODYUM
FENİLALANİN KANTİTATİFSOĞUK AGLUTUNİNLER
FENİLKETONÜRİ TARAMASI(PKU)I BAK.YENİDOĞAN KALITSAL MET.HAS.LAR.SOMATOMEDİN C (IgF-1)
FENOBARBİTAL(LUMİNAL)SP.IgE (ALLERJENLER)
FENOLSPERM CHROMATİNE STRUCTURE ASSAY
FERRİTİNSPERM MORFOLOJİSİ- KRUGER
FİBRİNOJEN

T

FİBRONEKTİNTSH
FİBRONEKTİNSTREPTOZYME TESTİ
FOLİK ASİTSÜLFAT
FOLİK ASİT(erirosit içi)ŞEKER KROMATOGRAFISI
FORMOL JELTCA TRİKLORASETİKASİT
FORMÜL LOKOSİTT-HÜCRE ALT GRUPLARI
FOSFOR İNORGANİKT3-FREE
FRUKTOZAMİNT3-TOTAL
FSHT4-FREE
FTA-Abs IgG ANTİKORUT4-TOTAL
FTA-Abs IgM ANTİKORU

G

TACROLİMUS FK506
GABAPENTİN(NEURONTİN)TAM İDRAR TAHLİLİ
GAD-GLUTAMİK ACİD DECARBOXYLASE ANT.TBC KÜLTÜRÜ+TBC DUYARLILIK RESTİ
GAİTADA AMİPTBC MAJOR İLAÇ DİRENÇ TESTİ
GAİTADA CRYPTOSPORİDİUMTBC MİNÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ
GAİTADA GİZLİ KANTCR
GAİTADA HAZIMTEOFİLİN
GAİTADA PARAZİT YUMURTASITESTOSTERONE-FREE
GAİTADA PHTESTOSTERONE-TOTAL
GAİTADA REDÜKTAN MADDETETANUS ANTİTOXİN
GAİTADA STERKOBİLİNOJENTİMOL TÜRBİDİTE
GAİTADA TRİPSİN TESTİTROGLOBULİN
GALAKTOZTROBLOBULİN ANTİKORU
GALAKTOZ 1 FOSFAT URİDİL TRAZFERAZTROİD BİNDİNG GLOBULİN-TROKSİN BAĞLAYICI PROTEİN(TBG)
GALAKTOZTROİD MİKROZOMAL ANTİKORU ANTİ-M
GASTRİNTROİD PEROKSİDAZ ANTİKORU
GİARDİA ANTİJENİTİSSUE POLİPEPTİDE ANTİGENİ
GGTTNF-ALFA
GLİADİN ANTİKORUIgGTOKSOKARA CANİS ANTİKORU
GLİADİN ANTİKORUIgATOKSOPLAZMA IgG
GLOBULİNTOKSOPLAZMA IgG AVİDİTE TESTİ
GLUKAGONTOKSOPLAZMA IgM
GLUKOZ(KAN ŞEKERİ)TOLUEN
GLUKOZ(KAN ŞEKERİ)TOTAL EOZİNOFİL
GLUKOZ(KAN ŞEKERİ)TOTAL LİPİD
GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİGROGENAZTOTAL PROTEİN
GLUKOZAMİNOGLİKANTOTAL PROTEİN
GONOKOK ANTİKORUTOTAL PROTEİN
GROWTH HORMON(GH)TPHA
GRAM BOYALI PREPARATTPS
GRUBER WİDAL TESTİ-TİFO

H

TRANSFERRİN
HAPTOGLOBULİNTRANSFERRİN
HbA1CTRANSFERRİN SATURASYON
HbA2TRANSGLUTAMİNAZ IgA
HbeAGTREPONEMA PALLİDUM ANTİKORU IgG
HbsAGTREPONEMA PALLİDUM ANTİKORU IgM
2,5-HEGZANDİONTREKLOROETANOL
HELİCOBACTER PYLORİ ANTİJENTRİGLİSERİT
HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORU ,IgATROMBOSİT
HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORU ,IgGTROMBOSİT ANTİKORU
HEMATOKRİTTROPONİN I
HEMOGLOBİNTROPONİN T
HEMOGLOBİN(İDRAR)TSH
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ AGAR JELTSH RECEPTOR ANTİKORU(TRAB)
HEMOGRAM(18 PARAMETRE)TÜMÖR NEKROZİS FAKTOR-ALFA
HEMOSİDENÜRİTUBULER FOSFOR REABSORBSİYONU
HİDROKSİPROLİNTUBULER FOSFOR REABSORBSİYONU

Ü

HİPPÜRİK ACİDÜÇLÜ TEST DOWN SENDROMU 2.TRİMESTER TARAMA 14-24 HAFTADA YAPILABİLİR
HİSTAMİNİKİLİ TEST DOWN SENDROMU 1.TRİMESTER TARAMA 14. HAFTAYA KADAR YAPILABİLİR
HİSTAMİNÜRE
HİSTON ANTİKORUÜRE KLİRENSİ
HİSTOPLAZMA CAPSULATUM ANTİKORUÜRİK ASİT
HIV P24 ANTİJEN+IgG COMBİÜROPEPSİNOJEN
HLA B27ÜROPORFIRINLER

V

HLA B7VALPROIK ASIT (DEPAKİN)
HLA-DRVANIL MANDELIK ASIT
HLA-DR4(VZV )VARICELLA ZOSTER ANTIKORU,IgG
HOMOCYSTEİNE(VZV )VARICELLA ZOSTER ANTIKORU,IgG
HSV TİP 1 IgM(VZV )VARICELLA ZOSTER ANTIKORU,IgM
HSV TİP 1 IgG(VZV )VARICELLA ZOSTER ANTIKORU,IgM
HSV TİP 1 IgM(BOS)VASOAKTIF INTESTINAL POLIPEPTIT
HSV TİP 1 IgG(BOS)VDRL
HSV TİP 2 IgMVIGABATRIN
HSV TİP 2 IgGVITAMIN A – RETİNOL
HSV TİP 2 IgM (BOS)VITAMIN B1
HSV TİP 2 IgG(BOS)VITAMIN B12
HÜCRE SAYISIVITAMINB2
HOMOVANLİK ASİT(HVA)VITAMIN B6
HOMOGENTİZİK ASİTVITAMIN C
HOMOSİSTİN(İDRAR)

I

VITAMIN D3(1,25-OHKOLESKALSİFEROL)
İDRARDA REDÜKTAN MADDEVITAMIN D3(25-OH-KOLEKALSİFEROL)
İDRARDA TUZ(SODYUM)VITAMIN E ALFA TOKOFEROL
IgAVITAMIN H
IgA1VITAMIN K

W

IgA2WEIL-FELIKS TESTI
IgA BOSWRIGHT TESTI
IgDWRIGHT TESTI

Y

IgEYAĞ ASITLERI,ÇOK UZUN ZİNCİRLİ
IgF-1(SOMATOMEDİN C)YAĞ ASITLERI,UZUN ZİNCİRLİ
IGFBP-3YENI DOĞAN KALITSAL METABOLIK HASTALIK TARAMASI
IgGYERSINYA ANTIKORU,IgA
IgG İNDEKSYERSINYA ANTIKORU,IgG
YERSINYA ANTIKORU,IgM