Biomik Tıp Analizleri Laboratuvarı

Tıbbi Tahliller Listesi

Laboratuvarımızda doktorunuzun istemiş olduğu her türlü tıbbi tahlilleri yaptırabilir, sonuçlarını en hızlı şekilde e-posta, WhatsApp veya elden teslim alabilirsiniz. Ödemeleriniz de kredi kartı veya nakit olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca dijital çekim yapan Radyoloji laboratuvarımızda, doktorunuzun istemiş olduğu grafi çekimlerini gerçekleştirebilir ve dijital olarak kayıtlarını saklayabilirsiniz.

Radyoloji Çekim Listemiz:

Tıbbi Tahliller Listemiz:

Laboratuvarımızda yapılan tıbbi tahlillerin listesi. Aradığınız tahlili listeden bulmak için CTRL+F ile tahlilin adını yazabilirsiniz veya iletişim üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Liste üzerinde adı olmayan bir tahlil için mutlaka bize ulaşınız.

*Laboratuvarımızda yapılamayan tahliller anlaşmalı olduğumuz dış laboratuvarlar ile yapılmaktadır.

A

1 DEOKSİKORTİZOL

IgG BOS
17 ALFA-OH-PROGESTERON IgG 1
ALFAHİDROKSİPROGESTERON IgG 2
HİDROKSİKORTİKOSTEROİDLER IgG 3
ALFA-HBD IgG 4
17 KETOSTEROİD IgM
5 HIAA(HIDROKSİİNDOLASETİKASİT) IgM BOS
5-NÜKLEOTİDAZ IMMUNOGLOBULİN HAFİF ZİNCİRLERİ
AARB ARANMASI (İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZ OLİGOKLONAL Ig’LER-OLİGOKLONAL BANT
ACA-CARDİLİPİN ANTİKORU IGG IMMUNFİKSASYON ELEKTROFOREZİ
ACA-CARDİOLİPİN ANTİKORU IGM IMMUNFİKSASYON ELEKT.(IgD VE IgE İÇİN)
ACE-ANJİOTENSİN KONVERTİNG ENZİM IMMUNKOMPLEKS C1q
ASETİLKOLİN ESTERAZ İNDİAN İNK BOYALI PREPARAT
ACTH – ADRENOKORTİKOTROP HORMON İNFANTİL POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI
ACTİVATED PROTEİN C RESİSTANCE İNFLUENZA A ANTİKORU IgA
AÇİLKARNİTİN PROFİLİ (KANTİTATİF) İNFLUENZA A ANTİKORU IgG
ADA(ADENOZİN DE AMİNAZ) İNFLUENZA B ANTİKORU IgA
ADENO VİRUS ANTİKORU İNFLUENZA B ANTİKORU IgG
ADH ANTİ DİÜRETİK HORMON (İDRAR)VAZOREPSİN İNHALANT ALLERJENLER
ADH(ANTİDİÜRETÜK HORMAN) VAZOREPSİN İNHİBİN B
ADRENALİN(EPİNEFRİN) İNSÜLİN
ADRENALİN(EPİNEFRİN) İNSÜLİN ANTİKORU
AFP İNTRİNSİC FACTÖR ANTİKORU
AFP ISLET (PANK.ADACIK Ab)ICA
ALA-DELTA AMİNO LEVÜLİNİK ASİT ISIYA REZİSTANT ALKALEN FOSFATAZ
ALBUMİN İYONİZE KALSİYUM
ALBUMİN İYOT

K

ALBUMİN KADMİYUM
ALDOLAZ KADMİYUM
ALDOSTERONE KALSİTONİN
ALDOSTERONE KALSİYUM
ALFA1 ANTİTRYPSİN KALSİYUM
ALFA1 ANTİTRYPSİN KALSİYUM
ALFA 1 ANTİTRİPSİN MUTASYON ANALİZİ(GENOTİPLENDİRME) KAN GRUBU
ALFA1 MİKROGLOBULİN KAN GRUBU RH SUBGRUB
ALFA1-ASİT GLİKOPROTEİN KAPPA/CD 19
ALFA2 MACROGLOBULİN KAPPA HAFİF ZİNCİR
ALFA2 MACROGLOBULİN KAPPA HAFİF ZİNCİR
ALP(ALKALEN FOSFATAZ) KETO ASİTLER
ALKALİ FOSFATAZ İZO ENZİMLERİ KETO ASİTLER
ALKALİ FOSFATAZ KEMİK İZO ENZİMİ KİMYASAL SU ANALİZİ
ALKALİ FOSFATAZ PLESANTA İZO ENZİMİ KLONAZEPAM – RİVOTRİL
ALUMİNYUM KLORÜR
AMA ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR KLORÜR
AMA ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR KANTİTATİF KLORÜR
AMİLAZ KOENZİM Q10
AMİLAZ KOLESTEROL -HDL
AMİNO ASİT KOLESTEROL -LDL
AMİNO ASİT KOLESTEROL-TOTAL
AMİNO ASİT KOLESTEROL-TOTAL
AMİP ANTİJENİ KOLESTEROL-VLDL
AMİP ANTİKORU KOLİNESTERAZ
AMONYAK KOLON EPİTEL ANTİKORU
ANA ANTİNÜKLEERANTİKOR KOPROPORFİRİN
ANCA(C-ANCA,P-ANCA) KORTİZOL-FREE
ANDROSTENEDİONE KORTİZOL-TOTAL
ANJİOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR MUTASYONU KREATİN
ANJİOTENSİN II TİP 2 RESEPTÖR MUTASYONU KREATİN(İDRAR)
ANJİOTENSİN M235T MUTASYONU KREATİNİN
ANJİOTENSİN-II KREATİNİN
(ASMA) SMOOTMUSCLE ANTİKORU KREATİNİN
ANTİBİYOGRAM KREATİNİN KLİRENSİ
ANTİ-FAKTÖR Xa KROM
ANTİ-CCP KROM
ANTİ HAV IgM KROMOGRANİN A
ANTİ HAV TOTAL KUDUZ ANTİKORU(RABİES ANTİKORU)
ANTİ HBc TOTAL KURŞUN
ANTİ HBc IgM KURŞUN(İDRAR)
ANTİ Hbe KURŞUN
ANTİ HBs KÜLTÜR ABSE ATB
ANTİ HCV KÜLTÜR BOĞAZ ATB
ANTİ HEPATİTİS-DELTA ANTİKORU KÜLTÜR BOĞMACA
ANTİ HEPATİTİS E-ANTİKORU KÜLTÜR CAMPYLOBACTER
ANTİ HIV 1-2 KÜLTÜR CERAHAT ATB
ANTİ İNSÜLİN ANTIKORU KÜLTÜR DERİ LEZYONU ATB
ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR IgA KÜLTÜR FRONKÜL ATB
ANTİ İNSÜLİN RESEPTÖR IgG KÜLTÜR GAİTA ATB
ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR M2 KÜLTÜR GONOKOK ATB
ANTİMİTOKONDRİAL ANTİKOR KANTİTATİF KÜLTÜR GÖZ ATB
(ANTİ HU) NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORU KÜLTÜR İDR.VE KOLONİ SAYIMI ATB
(ANTİ Rİ) NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORU KÜLTÜR CANDİDA ALBİCANS
(ANTİ RO) NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORU KÜLTÜR KAN(AEROBİKK)
ANTİMYELOPEROKSİDAZ (ANTİ-MPO) KÜLTÜR LEGİONELLA
ANTİNÖTROFİL ANTİKOR(GRANÜLOSİT) KÜLTÜR SEMEN ATB
ANTİNÜKLEERANTİKOR (ANA) KÜLTÜR TÜBERKÜLOZ/(BACTEC)
ANTİ DS DNA KÜLTÜR TÜBERKÜLOZ/(LOWENSTEİNE)
ANTİ GOBLET HÜCRE ANTİKORU KÜLTÜR ÜRETRAL AKINTI ATB
ANTİ TROMBOSİT ANTİKORU KÜLTÜR ÜRETRAL AKINTI+GRAM PREPERAT
ANTİTHROMBİN III KÜLTÜR VAGİNAL ATB
ANTİ OVER ANTİKORU KÜLTÜR VİBRİO KOLERA

L

ANTİ PROTENAZ 3 ANTİKORU LAKTİK ASİT BOS
ANTİ RETİKÜLİN ANTİKOR LAKTİK ASİT -LAKTAT
ANTİ SLA ANTİKORU(SOLUBLE LİVER ANT.) LAMBDA HAFİF ZİNCİR
ANTİSPERM ANTİKOR(ASA) LAMBDA/CD 19
ANTİSENTROMER ANTİKORU LAMBDA HAFİF ZİNCİR
ANTİ SS DNA LAMOTRİGİNE(LAMİCTAL)
ANTİ TROMBOSİT ANTİKORU LDH İZOENZİMİ ELETROFOREZ
APC REZİSTANSI (APC-R) LDH
APOLİPOPROTEİN A 1 LE HÜCRESİ
APOLİPOPROTEİN B LEGİONELLA PNEUMOPHLİA ANTİJENİ
APTT LEGİONELLA PNEUMOPHLİA ANTİKORU
ARİLSÜLFATAZ A LEİSHMANİA ANTİKOR TESTİ
ARİLSÜLFATAZ A LENFOSİT ALT GRUPLARI
ARSENİK LEPTOSPİRA ANTİKORU
ASA (ANTİSPERM ANTİKOR) LESİTİN/SFİNGOMYELİN
ASMA- SMOOT MUSCLE ANTİKORU LEPTİN
ASMA-SMOOT MUSCLE ANTİKORU KANTİTATİF LH- (LUTEİNİZAN HORMON)
ASETAMİNOFEN(PARASETAMOL) LİPAZ
ASETİLKOLİNESTERAZ LİPOPROTEİN ELEKTROFOREZİ
ASETİLKOLİN RESEPTÖR ANTİKORU(AChR) LİPOPROTEİN A (LP-A)
ASİT FOSFATAZ LISTERİA AGLÜTÜNASYON
ASO LISTERİA ANTİKORU
ASPERGİLLUS ANTİKORU

B

LİTYUM
BAKIR İDRAR LİVER KİTNEY MİKROZOMAL ANTİKORU-I(LKM)
BAKIR LİZOZİM
BAKIR ERİTROSİT İÇİ LÖKOSİT
BAKTERİYOLOJİK SU MUAYENESİ LÖKOSİT
BALGAMDA EOSİNOFİLİK LÖKOSİT LÖKOSİT ALKALEN FOSFATAZ
BAZAL MEMBRAN ANTİKOR ALVEOLER LUPUS ANTİKOAGÜLAN TARAMA
BAZAL MEMBRAN ANTİKOR EPİDERMAL LUPUS ANTİKOAGÜLANDOĞRULAMA TESTİ (Hekzagonal fosfolipit nötralizasyon testi)(LAC)
BAZAL MEMBRAN ANTİKOR GLOMERÜLER LYME SCREEN(IgG+IgM)
BAZAL MEMBRAN ANTİKOR TÜBÜLER LYME WESTERN BLOT SCREEN (IgG+IgM)

M

BEN JONES PROTEİNİ KALİTATİF MAKROPROLAKTİN TARAMASI
BEN JONES PROTEİNİ KANTİTATİF MAGNEZYUM
BETA 2 MICROGLOBULIN MANDELİK ASİT
BETA 2 MICROGLOBULIN İDRAR MAGNEZYUM (ERİTROSİT İÇİ)
BHCG MAGNEZYUM İDRAR
BETA KAROTEN MANTAR DİREK BAKI
BİLİRUBİN DİREKT MBP ANTİKORU
BİLİRUBİN İNDİREKT MELANİN
BİLİRUBİN NEONATAL MENENJİT LATEX
BNP(B TİPİ NATRİÜRETİK PEPTİT) METANEFRİN
BOS DA HÜCRE METHEMOGLOBİN
BOS DA OLİGOKLONAT BANT METHOTREXATE
BÖBREK TAŞI ANALİZİ METİL HİPPÜRİK ASİT
BRUCELLA ABORTUS İGG METİLMALONİK ASİT
BRUCELLA ABORTUS İGM MİKROALBUMİNÜRİ
BRUCELLA COOMBS MİKROALBUMİN(OVERNİGHT)
BRUCELLA ROSE BENGAL MİTOCHONDRİ AL ANTİKORU (KANTİTATİF)
BRUCELLA WRIGHT MONOKLONAL ANTİKORLAR
BUN(KAN ÜRE AZOTU)

C

MONOTEST-EMN-PAUL-BURNEL
C1 ESTERAZ İNHİBİTÖR MUMPS(KABAKULAK)ANTİKORU,IgG
C2 COMPLEMENT MUMPS(KABAKULAK)ANTİKORU,IgG
C3 COMPLEMENT MUMPS(KABAKULAK)ANTİKORU,IgM
C4 COMPLEMENT MUMPS(KABAKULAK)ANTİKORU,IgM
CA 72-4 MYCOPLAZMA PNEUMONİAE ANT.IgG
CA 125 MYCOPLAZMA PNEUMONİAE ANT.IgM
CA 15-3 MYGLOBİN
CA 19-9 MYGLOBİN(İDRAR)

N

CA 50 N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZ(NAG)
CA 549 NA NİTROPRUSİAT
CAMPYLOBACTER ANTİKORU NASAL SMEAR
CAMPYLOBACTER İNT. ANTİKORU NBT TESTİ
COMPYLOBACTER JEJ ANTİKORU NEONATAL TSH
CANDİDA ANTIJEN TESTI NK HÜCRESİ(CD 56)
CANDIDA ANTIKORU NMP22(NUKLEER MATRİX PROTEİN22)
CARBAMAZEPIN( TEGRATOL) NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORU (ANTİ HU)
CARBONHİDRATE DEFİCİENT TRANSFERRİN NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORU (ANTİ Rİ)
CD4 MUTLAKSAYIMI NÖRONAL NÜKLEUS ANTİKORU (ANTİ RO)
CD4 /CD8 NORADRENALİN(NOREPİNEFRİN)
CD41 NSE-NÖRON SPESİFİK ENOLAZ
CD42b NTX

O

CEA OKSALAT
CELLQUANT CD55/CD59 OKSİDATİF BURST TESTİ
CH100 OKSİYÜR YUMURTASI
CHLAMYDİA ANTİJEN OLİGOKLONAL Ig’LER-OLİGOKLONAL BANT(İMMÜNFİKSASYON ELEKTROFOREZ
CHLAMYDİA ANTİKORU, IgG OPSONİZASYON TESTİ
CHLAMYDİA ANTİKORU, IgM ORAKLAŞMA TESTİ
CHLAMYDİA PCR ORGANİK ASİT
CHLAMYDİA PNEUMONİAE ANTİKORU IgG ORGANİK ASİT
CHLAMYDİA PNEUMONİAE ANTİKORU IgM OSMOLALİTE
CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİKORU IgA OSMOLALİTE
CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİKORU IgM OSTEOCALCİN
CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİKORU IgG OXOCARBAZEPİNE-TRİLEPTAL

P

CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİJENİ P53 ANTİKORU
CIVA P53(HÜCRE İÇİ)
CIVA(İDRAR) PANKREATİK AMİLAZ
CIVA(SAÇ) PARAİNFLUENZA I ANTİKORU IgA
CK MB (İMMÜNOİNHİBİSYON)İ PARAİNFLUENZA I ANTİKORU IgG
CK(KREATİNİN KNAZ),NAC-ACT PARAİNFLUENZA II ANTİKORU IgA
CLOST.DİFFCİLE TOKSİN-A PARAINFLUENZA IIANTIKORU IgG
CLOBAZAM PARAINFLUENZA IIANTIKORU IgA
CLOSTİRİDİUM TETANİ TOXİN ANTİKORU PARAINFLUENZA IIANTIKORU IgG
CMV ANTİKORU,IgG (PTH) PARATİROİT (C-TERMİNAL)
CMV ANTİKORU,IgG BOS (PTH) PARATİROİT HORMON(İNTACT)
CMV ANTİKORU IgM PARATİROİTHORMON REL.PROTEİN(PTH RP)
CMV PP 65-ANTİJEN PARİETAL CELL ANT.PARİATEL HÜCRE ANT.
CMV ANTİKORU,IgM BOS PARVOPVİRUS B 19 ANT.IgG
CMV ANTİKORU,IgG AVİDİDE TESTİ PARVOVİRUS B19 ANTİK.IgM
COOMBS DİREKT PERİFERİK YAYMA
COOMBS İNDİREKT PHADİATOP İNHALANT ALERJENLER
COXİELLA BURNETİ ANTİKORU PHENYTOİN(DİPENYLHİDANTOİN)
COXSACİE VİRÜS ANTİKORU PIHTI LIZIS ZAMANI
COXSACİA VİRÜS ANTİKORU(B1-B6) PIRUVAT KINAZ TARAMA TESTI
C-PEPTİT PIRUVIKASIT
CRP KANTİTATİF PLAZMA RENIN AKTIVITESI
CRYOFİBRİNOJEN PLAZMINOJEN
CRYOGLOBULİN PLAZMODİUM ARANMASI
CRYPTOSPORİDİUM ANTİJENİ PORFOBİLİNOJEN
CRYPOCOCCUS NEOFORMANS ANTİJENİ PORFOBİLİNOJEN
CRYPOCOCCUS NEOFORMANS ANTİJENİ POTASYUM
SİKLOSPORİN PREALBUMİN
CYFRA 21-1 PREALBUMİN
SİSTATİN C PRİNİDOLİN
SİSTİN PRİMİDON(MYSOLİN)
ÇİNKO(24SİDR) PROGESTERON
ÇİNKO(BOS) PROİNSÜLİN
ÇİNKO(SPOT İDRAR) PROKOLLAJEN-PEPTİD
ÇİNKO(ZN) PROLAKTİN
ÇİNKO(ERİTROSİT İÇİ) PROSTATİK ASİT FOSFATAZ (PAP)
ÇİNKO PROTOPORFİRİN PROTEİN 14-3-3
ÇİNKO(SAÇ) PROTEİN C AKTİFİTESİ
ÇİNKO SÜLFAT TÜRBİDİTE

D

PROTEİN C ANTİJENİ
D-DİMER PROTEİN ELEKTROFOREZİ
DEMİR PROTEİN ELEKTROFOREZİ
DEMİR BAĞLAMA KAPASİTESİ(TOTAL) PROTEİN S AKTİVİTESİ
DEOKSİPRİDONOLİN PROTEİN S ANTİJENİ
DEPAKİN (VALPROIK ASIT) PROTROMBİN GEN MUTASYON ANALİZİ
DHEA-SO4 PROTROMBİN ZAMANI
DİAZEPAM PSA FREE
DİFENİLHİDANTOİN(EPDANTOİN)(FENİTOİN) PSA TOTAL
DİGOXİN PSEUDOKOLİNESTERAZ
DİHYDROTESTOSTERONE(DHT) PURKİNJE CELLS(ANTİ-YO)ANTİKORU
DİNİTROFENİLHİDRAZİN TESTİ PYRİDİNİUM CROSSLİNKS

Q

DNA EKSTRAKSİYONU QUİNİDİNE

R

DOPAMİN RESP.SYNCYT.VİRÜS(RSV) İgM ANTİKORU
DOPAMİN RESP.SYNCYT.VİRÜS(RSV) İgG ANTİKORU
DUCHENNE/BECKER KAS DİSTROFİSİ-BAĞLANTI ANALİZİ RETİKÜLOSİT
DUCHENNE /BECKER KAS DİSTROFİSİDELESYON ANALİZİ RETİNOL BAĞLAYAN PROTEİN
DUCHENNE DELESYON TAŞIYICILIĞI KANTİ. RF (ROMATOİD FAKTÖR)
D-XYLOSE ABSORBSİYON TESTİ

E

RF ALT GRUPLAR
EBV İgMPROFİLİ(VCAgp125,VCAP16,EBNA-1,P22 VE EA-D) RİBOZOM ANTİKORU
EBV İgGPROFİLİ(VCAgp125,VCAP16,EBNA-1,P22 VE EA-D) RİCKETTSİA CONORİİ IgG ANTİKORU
EBC/VCA IgG EBSTEİN BARR VİRÜSÜ ROSE-WALLER TESTİ(RF)
EBC/VCA IgM EBSTEİN BARR VİRÜSÜ ROTA VİRÜS ANTİJENİ (G)
ECHİNOCOC. IHA(kist hidatik) IHA RSV IgM
ECHİHOCOCUS GRANULOSUS Ab. TOTAL RSV IgG
ECHİNOCOCUS GRANULOSUS IgG ANTİKORU RSV IgM (BOS)
ECHİNOCOCUS GRANULOSUS IgE ANTİKORU RSV IgG (BOS)
ECHİNOCOCUS GRANULOSUS IgM ANTİKORU RUBELLA IgG (KIZAMIKCIK)
ECHO VİRÜS ANTİKORU RUBELLA ANTİKORU,IgG AVİDİTE TESTİ
ECHO VİRÜS ANTİKORU RUBELLA IgM (KIZAMIKCIK)
ECP(EOSİNOFİL KATYONİK PROTEİN) RUBEOLA IgG (KIZAMIK)
ENA ANTİKOR PROFİLİ(nRPN/Sm,Sm,SS-A,Ro52,SS-B,Scl-70,Jo-1) RUBEOLA IgM (KIZAMIK)
ENDOMYSIAL ANTİKORU(IG A) RUBEOLA(KIZAMIK),ANTİKORUIgG
ENDOMYSİUM ANTİKORU(IG G) RUBEOLA(KIZAMIK),ANTİKORUIgM

S

EPİNEFRİN (BKZ ADRENALİN) SAÇTA MANTAR ARAMASI
ERİTROPOİETİN SAFRA ASİTLERİ
ERİTROSİT(BOS) SAFRA ASİTLERİ(AÇLIK)
ERİTROSİT SALİSİLAT
ERİTROSİT OSMOTİK DİRENCİ SCC(SGUAMOUS CELL CA.ANTİGEN)
ESBACH PROTEİN SEDİMANTASYON
ESTRADİOL(E2) SDH(SORBİTOL DEHİDROGENAZ)
ESTRİOL-FREE SEKS HORMON BİNDİNG GLOBULİN
ETOSÜKSİMİD(PETİMİT)

F

SELENYUM
FAKTÖR II (PROTROMBİN) SELENYUM
FAKTÖR IX SEMENDE FRUKTOZ
FAKTÖR V (PROAKSELERİN) SERBEST YAĞASİTLERİ(FFA)
FAKTÖR VII (PROKONVERTİN) SEROTONİN
FAKTÖR VIII SERULOPLAZMİN
FAKTÖR VIII INHİBİTÖRÜ SGOT
FAKTÖR X (STUART FAKTÖR) SGPT
FAKTÖR XI SİCKLİNG TESTİ
FAKTÖR XII (HAGEMAN FAKTÖRÜ) SİTRİK ASİT-SİTRAT
FAKTÖR XIII TARAMA SKİN ANTİKORU
FAMİLİAL AKDENİZ ATEŞİ(FMF) MUTASYON ANALİZİ SM ANTİKORU(SMİTH ANTİKORU) BK.ENA ANTİKOR PROFİLİ
FANA BK (ANTİ NÜKLEER ANTİKOR) SMOOT MUSCLE ANTİKORU (ASMA)
FANA KANTİTATİF SMOOT MUSCLE ANTİKORU KANTİTATİF
FASCİOLA HEPATİCA ANTİKORU SS A ANTİKORU (ANTİ LA ANTİKORU)BAK.ENA ANTİKOR PANELİ
FAGOSİTİK INDEKS SS B ANTİKORU (ANTİ LA ANTİKORU)BAK.ENA ANTİKOR PANELİ
FE3CL TESTİ SODYUM
FENİLALANİN KANTİTATİF SOĞUK AGLUTUNİNLER
FENİLKETONÜRİ TARAMASI(PKU)I BAK.YENİDOĞAN KALITSAL MET.HAS.LAR. SOMATOMEDİN C (IgF-1)
FENOBARBİTAL(LUMİNAL) SP.IgE (ALLERJENLER)
FENOL SPERM CHROMATİNE STRUCTURE ASSAY
FERRİTİN SPERM MORFOLOJİSİ- KRUGER
FİBRİNOJEN

T

FİBRONEKTİN TSH
FİBRONEKTİN STREPTOZYME TESTİ
FOLİK ASİT SÜLFAT
FOLİK ASİT(erirosit içi) ŞEKER KROMATOGRAFISI
FORMOL JEL TCA TRİKLORASETİKASİT
FORMÜL LOKOSİT T-HÜCRE ALT GRUPLARI
FOSFOR İNORGANİK T3-FREE
FRUKTOZAMİN T3-TOTAL
FSH T4-FREE
FTA-Abs IgG ANTİKORU T4-TOTAL
FTA-Abs IgM ANTİKORU

G

TACROLİMUS FK506
GABAPENTİN(NEURONTİN) TAM İDRAR TAHLİLİ
GAD-GLUTAMİK ACİD DECARBOXYLASE ANT. TBC KÜLTÜRÜ+TBC DUYARLILIK RESTİ
GAİTADA AMİP TBC MAJOR İLAÇ DİRENÇ TESTİ
GAİTADA CRYPTOSPORİDİUM TBC MİNÖR İLAÇ DİRENÇ TESTİ
GAİTADA GİZLİ KAN TCR
GAİTADA HAZIM TEOFİLİN
GAİTADA PARAZİT YUMURTASI TESTOSTERONE-FREE
GAİTADA PH TESTOSTERONE-TOTAL
GAİTADA REDÜKTAN MADDE TETANUS ANTİTOXİN
GAİTADA STERKOBİLİNOJEN TİMOL TÜRBİDİTE
GAİTADA TRİPSİN TESTİ TROGLOBULİN
GALAKTOZ TROBLOBULİN ANTİKORU
GALAKTOZ 1 FOSFAT URİDİL TRAZFERAZ TROİD BİNDİNG GLOBULİN-TROKSİN BAĞLAYICI PROTEİN(TBG)
GALAKTOZ TROİD MİKROZOMAL ANTİKORU ANTİ-M
GASTRİN TROİD PEROKSİDAZ ANTİKORU
GİARDİA ANTİJENİ TİSSUE POLİPEPTİDE ANTİGENİ
GGT TNF-ALFA
GLİADİN ANTİKORUIgG TOKSOKARA CANİS ANTİKORU
GLİADİN ANTİKORUIgA TOKSOPLAZMA IgG
GLOBULİN TOKSOPLAZMA IgG AVİDİTE TESTİ
GLUKAGON TOKSOPLAZMA IgM
GLUKOZ(KAN ŞEKERİ) TOLUEN
GLUKOZ(KAN ŞEKERİ) TOTAL EOZİNOFİL
GLUKOZ(KAN ŞEKERİ) TOTAL LİPİD
GLUKOZ 6 FOSFAT DEHİGROGENAZ TOTAL PROTEİN
GLUKOZAMİNOGLİKAN TOTAL PROTEİN
GONOKOK ANTİKORU TOTAL PROTEİN
GROWTH HORMON(GH) TPHA
GRAM BOYALI PREPARAT TPS
GRUBER WİDAL TESTİ-TİFO

H

TRANSFERRİN
HAPTOGLOBULİN TRANSFERRİN
HbA1C TRANSFERRİN SATURASYON
HbA2 TRANSGLUTAMİNAZ IgA
HbeAG TREPONEMA PALLİDUM ANTİKORU IgG
HbsAG TREPONEMA PALLİDUM ANTİKORU IgM
2,5-HEGZANDİON TREKLOROETANOL
HELİCOBACTER PYLORİ ANTİJEN TRİGLİSERİT
HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORU ,IgA TROMBOSİT
HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORU ,IgG TROMBOSİT ANTİKORU
HEMATOKRİT TROPONİN I
HEMOGLOBİN TROPONİN T
HEMOGLOBİN(İDRAR) TSH
HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ AGAR JEL TSH RECEPTOR ANTİKORU(TRAB)
HEMOGRAM(18 PARAMETRE) TÜMÖR NEKROZİS FAKTOR-ALFA
HEMOSİDENÜRİ TUBULER FOSFOR REABSORBSİYONU
HİDROKSİPROLİN TUBULER FOSFOR REABSORBSİYONU

Ü

HİPPÜRİK ACİD ÜÇLÜ TEST DOWN SENDROMU 2.TRİMESTER TARAMA 14-24 HAFTADA YAPILABİLİR
HİSTAMİN İKİLİ TEST DOWN SENDROMU 1.TRİMESTER TARAMA 14. HAFTAYA KADAR YAPILABİLİR
HİSTAMİN ÜRE
HİSTON ANTİKORU ÜRE KLİRENSİ
HİSTOPLAZMA CAPSULATUM ANTİKORU ÜRİK ASİT
HIV P24 ANTİJEN+IgG COMBİ ÜROPEPSİNOJEN
HLA B27 ÜROPORFIRINLER

V

HLA B7 VALPROIK ASIT (DEPAKİN)
HLA-DR VANIL MANDELIK ASIT
HLA-DR4 (VZV )VARICELLA ZOSTER ANTIKORU,IgG
HOMOCYSTEİNE (VZV )VARICELLA ZOSTER ANTIKORU,IgG
HSV TİP 1 IgM (VZV )VARICELLA ZOSTER ANTIKORU,IgM
HSV TİP 1 IgG (VZV )VARICELLA ZOSTER ANTIKORU,IgM
HSV TİP 1 IgM(BOS) VASOAKTIF INTESTINAL POLIPEPTIT
HSV TİP 1 IgG(BOS) VDRL
HSV TİP 2 IgM VIGABATRIN
HSV TİP 2 IgG VITAMIN A – RETİNOL
HSV TİP 2 IgM (BOS) VITAMIN B1
HSV TİP 2 IgG(BOS) VITAMIN B12
HÜCRE SAYISI VITAMINB2
HOMOVANLİK ASİT(HVA) VITAMIN B6
HOMOGENTİZİK ASİT VITAMIN C
HOMOSİSTİN(İDRAR)

I

VITAMIN D3(1,25-OHKOLESKALSİFEROL)
İDRARDA REDÜKTAN MADDE VITAMIN D3(25-OH-KOLEKALSİFEROL)
İDRARDA TUZ(SODYUM) VITAMIN E ALFA TOKOFEROL
IgA VITAMIN H
IgA1 VITAMIN K

W

IgA2 WEIL-FELIKS TESTI
IgA BOS WRIGHT TESTI
IgD WRIGHT TESTI

Y

IgE YAĞ ASITLERI,ÇOK UZUN ZİNCİRLİ
IgF-1(SOMATOMEDİN C) YAĞ ASITLERI,UZUN ZİNCİRLİ
IGFBP-3 YENI DOĞAN KALITSAL METABOLIK HASTALIK TARAMASI
IgG YERSINYA ANTIKORU,IgA
IgG İNDEKS YERSINYA ANTIKORU,IgG
YERSINYA ANTIKORU,IgM